Monday, 27 March 2017

Πεύκα και κάμπιεςΗ κάμπια των πεύκων ειδικά στο αστικό περιβάλλον που απουσιάζουν οι φυσικοί εχθροί και οι συνθήκες εν γένει είναι διαφορετικές σε σχέση με  το φυσικό περιβάλλον, προσβάλει τα πεύκα και αυξάνει υπερβολικά τον πληθυσμό της δημιουργώντας συνοπτικά τα ακόλουθα προβλήματα : 
·        Αλλεργικές αντιδράσεις από τις τρίχες της στο δέρμα στο αναπνευστικό και σε άλλα όργανα όπως μάτια και μύτη , τόσο  σε κατοίκους όσο και  σε ζώα συντροφιάς αλλά και σε ιπποειδή. 
·     Οι διαρκείς προσπάθειες των δέντρων για αναβλάστηση, τα οδηγούν στην απογύμνωση της κόμης, στην σταδιακή καχεξία ακόμα και στην ολοσχερή νέκρωσή τους  νεαρής ηλικίας ηλικίας δέντρα αλλά και ενήλικα.  Η μείωση της φυλλικής επιφάνειας συνεπάγεται την  μείωση της αισθητικής αξίας των δέντρων καθώς και του περιβαλλοντικού οφέλους τους. 
Πως θα μπορέσουμε να  μειώσουμε το πρόβλημα της κάμπιας του πεύκου, που προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην υγεία των δημοτών,των ζώων, αλλά και στα πευκόδεντρα? Δέντρα τα οποία είναι χαρακτηριστικό του νησιού, φυσική προστασία των ζώων και των πτηνών, πνέυμονες οξυγόνου αλλά και ομορφιάς. 

Για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πιτυοκάμπη, θα πρέπει οι επεμβάσεις να γίνουν την κατάλληλη εποχή, δηλαδή όταν βρίσκεται στο στάδιο της προνύμφης, με τα κατάλληλα σκευάσματα αλλά και με τον σωστό τρόπο. Λόγω δε της έκτασης του προβλήματος, της θέσης όπου βρίσκονται τα περισσότερα πεύκα (δάση, άλση, σχολεία κ.λπ.) αλλά και του μεγέθους τους, το έργο αυτό θα πρέπει να αναλάβουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις ή οι κρατικοί φορείς, που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Επειδή όμως πεύκα υπάρχουν παντού, δίπλα ή μέσα στις αυλές μας, ας δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βιολογικά τις κάμπιες που ζουν σε αυτά. Διότι η χρήση χημικών σκευασμάτων αφενός προκαλεί τα γνωστά προβλήματα στο οικοσύστημα και στους φυσικούς εχθρούς της (πουλιά κ.ά.), αφετέρου απαγορεύεται σε κατοικημένες περιοχές.
Με το ψαλίδι-κλαδευτήρι δέντρων στερεωμένο στο πτυσσόμενο κοντάρι, μπορούμε να αφαιρέσουμε κουκούλια από ύψος μέχρι και 5,5 μ κατά την διάρκεια του Χειμώνα. 
Με βάκιλο Θουριγγίας: Η ιδανικότερη εποχή για ψεκασμό με βάκιλο Θουριγγίας, μια οικολογική μη τοξική ουσία που περιέχεται σε πολλά οικολογικά σκευάσματα, είναι από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο, όταν βγαίνει από το αυγό η νεαρή προνύμφη (κάμπια). Η χρήση γίνεται με ψεκασμό, αργά το απόγευμα, όλης της κόμης του δέντρου και οι κάμπιες που βγαίνουν για τροφή πεθαίνουν.
Με την ενίσχυση της παρουσίας των φυσικών της εχθρών. Τοποθέτηση  φωλιών για νυχτερίδες, προκειμένου να «ενθαρρυνθεί» η παρουσία τους σε τοποθεσίες με μεγάλους πληθυσμούς πευκοκάμπιας. Οι νυχτερίδες θεωρούνται από τους πιο σημαντικούς τους θηρευτές, όπως και οι κούκοι. 
Ο ζυγός του Έλληνα


Ο ζυγός του Έλληνα είναι συσκευή που χρησιμοποιούν οι Έλληνες για τη ζύγιση προϊόντων και όχι μόνο. Διαφέρει σημαντικά από τους ζυγούς των άλλων λαών γιατί γέρνει μονόπαντα, ανάλογα με το συμφέρον του ιδιοκτήτη του.
Επίσης,περνάει από γενιά σε γενιά,εξού και το "Σόι πάει το Βασίλειο". Ο ζυγός είναι τόσο πολύτιμος που όποιος τον πιάσει δεν τον αφήνει με τίποτα! Και εάν καμιά φορά αλλάξει χέρια γίνεται χαμός.  Ποτέ όμως στο όνομα του ζυγού. Πάντα στο όνομα κάποιου άλλου. ΠΧ της τέχνης,των γραμμάτων,της δημιουργίας,του κοινού καλού και άλλα τέτοια πιασάρικα. Αντίπαλος του ζυγού τώρα είναι ο τροχός. Αυτός γυρνάει κατά περιόδους χωρίς να ρωτήσει κανέναν, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε όλους. 
Ειδικά σε αυτούς που είχαν τον ζυγό για πολύ καιρό.
Α ρε τροχέ τι μας κάνεις!
Πάντα σου άρεσε να φέρνεις τα πάνω κάτω.  
Σαν γνήσιος τροχός με ωροσκόπο στον Ζυγό. 

“Muleteers” and Equines Through History


The muleteer—in Greek, αγωγιάτης (agogiatis) or κυρατζής (kyratzis)—has historically served a vital function in Hydra Island’s transport: of goods, in the old days of large casks of wine (in askia), and of people, such as doctors visiting patients, government officials performing their duties, and so forth. Greek horsemen are skilled professionals, often having learned the trade from their fathers or other family members from a young age. The drivers use mules and donkeys, as well as horses, in their work, and until the arrival of wagons and trucks in the 1930s, these animals provided the dominant mode of transport for both people and products. In Hydra, because the island is a protected national monument where all but a few essential vehicles (trucks to collect garbage and move extremely heavy loads, an ambulance) are banned, equines remain the main form of land transport even today.

In the past, for his services the muleteer (agogiatis) received a payment, called agoi (αγώϊ), set according to the route (στραθιά—strathia) and sometimes according to the weight of the goods transported. In those years, the agogiatis, usually a farmer himself, could in this way supplement his income from agriculture and earn a relatively good living. However the job of agogiatis is now included in the category of Greek traditional professions that are disappearing, and only intelligent governmental and municipal policies can ensure their survival.

Dramatic statistics show that this profession is under threat not only in Greece but in other Mediterranean countries, where motorized transport had replaced the use of equines across the board. The island of Hydra, however, has stood firm against this trend. By a decision of the municipal council, we have no private cars, lorries, buses, or motorbikes; even bicycles are banned within the town limits. Hydriotes conduct the vast majority of their land transport with mules, horses, and donkeys. Despite the economic crisis and everyday problems, Hydra’s horsemen still work in a profession with a dignified past and have dreams for a promising future. The island of Hydra provides a unique model of human-animal interaction and sustainable development and serves as an example to the rest of the world.

Hydra’s Equines

In recent years Hydra’s local animal lovers’ association, HydraArk (Kivotos tis Ydras) has collaborated with the Municipality of Hydra, the Greek Animal Welfare Fund (GAWF), and Animal Action Greece to organize an annual visit by a team of equine care specialists (an equine vet, farrier, and dentist). On these occasions the island's equine owners bring their animals to a convenient area for a free-of-charge general welfare examination and any needed treatment, according to veterinarian best practices. The vets also educate the owners in animal welfare and basic health-care procedures and techniques to better care for their animals. (For more info regarding Hydra's equine welfare, visithttp://www.hydraark.com/about-hydras-equines/.)

Hydriotes and muleteers have deep affection for their animals and consider them part of the family. Most of them have learned their trade from their fathers and have grown up among horses, mules, and donkeys as an integral part of their community. One of their major desires is the creation of a sun shelter for working equines in the port.


Friday, 9 December 2016

Πάμε σαν άλλοτε

Καστροπολιτεία και διαβατικά
Τα περισσότερα παραδοσιακά κτήρια συγκεντρώνονται σε μια ορισμένη υποπεριοχή. Αυτή η υποπεριοχή αποτελεί, τον αρχικό πυρήνα του οικισμού. Στον πυρήνα αυτό, πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η εκκλησία,  καθώς η θέση της είναι στρατηγική, κρύβοντας πίσω από αυτήν και ''προστατεύοντας'' τον οικισμό. Ταυτόχρονα, αυτή αποτελεί το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο του οικισμού.
Παρατηρώντας τη μορφή αυτού του πυρήνα, συμπεραίνουμε ότι τα κτήρια είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, δίχως υποχώρηση από το όριο του δρόμου. Ως γνωστόν, η Ύδρα, δεχόταν συνεχείς επιθέσεις από  κατακτητές και γι' αυτό  το λόγο τόσο στον οικισμό του νησιού επινοήθηκαν διάφορες αμυντικές μέθοδοι. Επομένως, η προαναφερθείσα δόμηση έχει ως στόχο το σχηματισμό ενός φυσικού οχυρού, της λεγόμενης καστροπολιτείας. Αναλυτικότερα, τα κτήρια συγκροτούν ένα αυστηρό τείχος προστασίας,καθώς οι αυλές τοποθετούνται στο πίσω μέρος. Η επικοινωνία μεταξύ των γειτνιαζόντων κατοικιών ήταν εφικτή, μέσω ενδιάμεσων ανοιγμάτων, στενών μονοπατιών ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα ή ακόμα και μέσω κοινών αυλών.                                                                   
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στο δίκτυο των δρόμων του οικισμού και συγκεκριμένα σε αυτούς που κινούνται γύρω από τον αρχικό παραδοσιακό πυρήνα. Οι δρόμοι αυτοί είναι στενοί,και οι περισσότεροι έχουν καμπυλωτή χάραξη. Επιπλέον, σε ορισμένα σημεία τους,  στενεύουν σταδιακά, κάτι που αποσκοπεί στην αποφυγή της μαζικής εισροής των επιδρομέων στον οικισμό και την ευκολότερη αντιμετώπιση τους.
Κατ'επέκταση, η καστροπολιτεία μπορεί να θεωρηθεί ως  δείγμα της λεγόμενης φρουριακής αρχιτεκτονικής, η οποία εμφανίστηκε την περίοδο της Ενετοκρατίας(1204-1669 μ.Χ). Πιο συγκεκριμένα, οι Ενετοί κατασκεύασαν οχυρώσεις στα λιμάνια και τα αστικά κέντρα με σκοπό την προστασία της κατακτημένης γης από ενδεχόμενους επιδρομείς. Σε αυτά τα έργα, βέβαια, συμμετείχαν ντόπιοι μάστοροι και αρχιτεχνίτες, οι οποίοι μετέφεραν καίρια στοιχεία της φρουριακής αρχιτεκτονικής στις κατοικίες των οικισμών που αργότερα έχτισαν.
Πολύ ενδιαφέρον πληροφορίες για την καστροπολιτεία της Κιάφας, τα διαβατικά της και την ιστορία της θα βρείτε στο: http://hydra-hydrea-hydroussa.blogspot.gr/2012/02/blog-post.html .
Ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια του στα διαβατικά (καμάρες) της Κιάφας. Πολλοί από τους ‘διαβάτες’ της έχουν ‘φύγει’. Η οικονομική κρίση έχει κάνει πολυτέλεια την συντήρηση τους. Τα σπίτια δεν βάφονται κάθε ‘Ανοιξη. Δεν έχουν φως τα παράθυρα τον Χειμώνα και τις γιορτές δεν μυρίζουν γλυκά να ψήνονται. Οι καμάρες όμως είναι εκεί. Να μας θυμίζουν μία άλλη εποχή. Να μας κάνουν να φανταζόμαστε τις παρέες που ίσως κάθονταν από κάτω.Γυναίκες,παιδιά,άντρες. Βεγγέρι. Έτσι δεν έλεγαν τις συναθροίσεις οι γιαγιάδες? 
Μία φωτογράφια.Μία ιδέα. 
Δεν ξέρω σε ποιόν ανήκουν τα διαβατικά (οι καμάρες) αλλά η Ιστορία και η Παράδοση ανήκουν σε όλους. Πιο πολύ σε κάτι ρομαντικούς και ονειροπόλους.
 Και λέω τώρα: 
Ας υιοθετήσουμε από μία καμάρα. Και ας ξεκινήσουμε. 
Ένας θα βάλει τα υλικά. Ασβέστη,μουντιά,χρώματα.

Άλλος θα τα κουβαλήσει. Με τον Παραδοσιακό τρόπο.Ιδρώνοντας και λίγο.

Άλλοι θα βάλουν την μαστοριά. Τους καλύτερους έχουμε. Δεν έχουμε? 
Και μόλις η κάθε καμάρα ‘λάμψει’! Ασπριστεί! Βάλει τα ΄καλά΄της. 
Ευκαρία για βεγγέρι. Που θα γίνει γλέντι. Με κρασί και μεζέδες.
Και με τραγούδι και χορό. Όπως παλιά. Όπως άλλοτε. Τότε που δεν απαιτούσαμε μόνο αλλά και δίναμε. 
Ότι έιχαμε. Tuesday, 29 November 2016

Κολοκύθα με ρύζι. Μία Υδραιική συνταγή της γιαγιάς!Yλικά:

2 φλ.τσ. ρύζι για πιλάφι 3 φλ.τσ. καθαρισμένη και κομμένη σε μικρούς κύβους κίτρινη κολοκύθα 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 συσκευάσια ντοματοχυμό 
1/2 φλ.τσ. μαύρη σταφίδα 1 σκ.σκόρδο ψιλοκομμένο 1κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού 1 ξύλο κανέλας
Λίγο μέλι 
1/3 φλ.τσ. ε.π. ελαιόλαδο
1 κ.σ. βούτυρο αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Παρασκευή: 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα και σοτάρουμε για 1'-2' το κρεμμύδι, προσέχοντας να μην πάρει χρώμα.Προσθέτουμε την κολοκύθα και τα σοτάρουμε όλα μαζί για 2'-3', μέχρι ν' αρχίσουν να ροδίζουν ελαφρά οι κύβοι της. Προσθέτουμε το ρύζι και το σκόρδο και ανακατεύουμε με σπάτουλα, μέχρι να γυαλίσουν από το λάδι οι κόκκοι του ρυζιού Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά και τον ντοματοχυμό και ανακατεύουμε στη φωτιά για 1'. Ρίχνουμε τον νερό και τις σταφίδες, ανακατεύουμε, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να σιγοβράσει το ρύζι μέχρι να πιει το ζωμό του και να ψηθεί.. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νερό. Όταν είναι έτοιμο, προσθέτουμε μία κ.σ. βούτυρο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε.Sunday, 27 November 2016

Το Ζεμπερέκι


Ζεμπερέκι είναι ο παλαιός τύπος μπετούγιας που μοιάζει με μοχλό και υψώνεται με πίεση του αντίχειρα. Δάνειο από το τουρκικό zemberek, που θα πει ελατήριο. Η λέξη ακούγεται κυρίως στην Πελοπόννησο και στο νησί μας εδώ και πολλά χρόνια. 
Θα λέγαμε ότι είναι χαρακτηριστική Υδραίκη λέξη. 
 Στην Κρήτη λέγεται ζεμπερές, ενώ στη Σάμο ζουμπερέκι. Για κάποια ολοσχερή λεηλασία πόλης, διάβασα ότι πήρανε «μέχρι και τα ζεμπερέκια απ’ τις πόρτες». Παλιότερα, υπήρχε η φράση «δεν δουλεύει καλά το ζεμπερέκι» όταν κάποιος είχε καρδιακά προβλήματα.
Όπως και το συμβατικό πόμολο, το ζεμπερέκι είναι ηχηρό κι αυτό. Είναι όμως πιο λαικό.Πιο ντόμπρο. Και προς εξαφάνιση. Όπως η μπέσα.

 Ο Τερζάκης στον Απρίλη γράφει: «Ξάφνου η ανάσα μου κόβεται· ακούω το ζεμπερέκι της πόρτας που ανασηκώνεται, το πορτόφυλλο ανοίγει, νιώθω μια σκιά να μπαίνει….» Ο ηλείος συγγραφέας Δημήτρης Κανελλόπουλος θυμάται τα παιδικά του χρόνια: «Κάποτε έπιανα το ζεμπερέκι της πορτοπούλας και τους τρέλαινα με το τσικ-τσικ πάνω-κάτω».
Το ζεμπερέκι περιλαμβάνεται στις «εκφυλλοφορητέες» λέξεις που συμπεριέλαβε σε παράρτημα του λεξικού του ο Σκαρλάτος ο Βυζάντιος στα μέσα του 19ου αιώνα, δηλ. αυτές που πρέπει να αποβληθούν. Πράγματι, τα περισσότερα λεξικά δεν την έχουν, έχει όμως εξασφαλίσει μιαν ελάχιστη διαιώνιση, αφενός διότι Ζεμπερέκι λέγεται ένα γνωστό μεζεδοπωλείο και αφετέρου επειδή απ’ όσο ξέρω δεν υπάρχει άλλη λέξη για τον συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος ακόμα πουλιέται στα ειδικά μαγαζιά. 
Καλύτερα λοιπόν Ζεμπερέκι παρά πόμολο.   

Κράτα τοΚράτα το

Friday, 25 November 2016

I had a Lemon tree once.

Here in Hydra, you come across lemons everywhere. You see them in orchards, gardens, and streets.
From the little shiny green leaves protrude the lemon blossoms, which you can touch as you pass, breathing in their heady fragrance. 

It’s no accident that the flowers also symbolize marriage and new life ... 
When the blossom has become a lime, you can soon expect to see the lemon tree "loaded" with its bright yellow "treasures." 
As you pick the fruit, piece by piece, you fill your arms with the aromatic local lemons. 

The essence of the fruit flavors many dishes; it goes extremely well with fish but also with meat. It makes a wonderful spoon sweet and jam. 
And let’s not forget fresh lemonade, lemon ice cream, and delicious lemon liqueur. 
The lemon tree has inspired  many songwriters in folk songs too. 

And when life gives you lemons, just remember what you have read and open a bottle of Vodka. Not alone. With a bunch of friends. With a bunch of Good Friends. 


Winter on Hydra? Never bored!

Wear your warm comfortable shoes and clothes and get ready!

Choose one of the many horse treks options from Argyris' Hydra island horse treks and enjoy the unique landscape of the island.

Winter on Hydra? Visit The Insolence of the Sun,Leonardo Cremonini.

The Historical Museum of Hydra presents an exhibition of the great artist Leonardo Cremonini titled ' The Insolence of the Sun'. The duration of the exhibition expands till 31 of December 2016.
Entry: Free. Do not miss it!

Κράτα τοΚράτα το

Thursday, 17 November 2016

Farewell Leonard Cohen.


“I don't remember
lighting this cigarette
and I don't remember
if I'm here alone
or waiting for someone.” 
― Leonard CohenBook of Longing

Friday, 28 October 2016

Boat trip


Κρουαζιέρα θα σε πάω!


Σε περίοδο διεθνούς κρίσης η κρουαζιέρα αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο του παγκόσμιου τουρισμού.

 Κλάδοι με άμεσα οικονομικά οφέλη από την κρουαζιέρα( passenger related) στο νησί μας :
 •        Μουσεία
 •      Εμπορικά καταστήματα
 •        Εστιατόρια-καφετέριες & άλλα
 •       Ιδιοκτήτες ιπποειδών
 •        Ξεναγοί ( κάποιοι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες θα μπορούσαν να εργαστούν ως ξεναγοί )
 •       Ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών
 •       Καταδυτικά κέντρα
 •        Άλλα

 Κλάδοι με έμεσα οικονομικά οφέλη:
 •       Ξενοδοχεία & άλλα καταλύματα (αφού είναι γνωστό ότι η κρουαζιέρα είναι η καλύτερη διαφήμιση των διαφόρων προορισμών και της χώρας γενικά,με αποτελέσμα να αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα γενικότερα).


Διαθέτει η Ύδρα τα  “situation characteristics” για την προσέλκυση κρουαζιέρας? Ποια είναι αυτά?
 •       Ελκυστικό & ασφαλές λιμάνι (το περιβόητο ναύδετο παρέχει ασφάλεια? “Ελκύει” κρουαζιερόπλοια? Η έγινε για να γίνει?)
 •      Αξιοθέατα
 •       Ιδανικές αποστάσεις
 •       Δραστηριότητες


Η κρουαζιέρα αποτελεί μια μεγάλη ευκαρία για την στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που η σεζόν έχει συρρικνωθεί κατά πολύ και οι επισκέπτες έχουν μειώσει τις δαπάνες.
Οι επισκέπτες όμως που έχουν προπληρώσει διαμονή,εισιτήρια,ημιδιατροφή,μήπως έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ξοδέψουν για ψυχαγωγία ή αγορές?

Η Celestyal Cruises , από το 2018, θα προσθέσει νέους προορισμούς, όπως ενδεικτικά, την Πύλο, την Καλαμάτα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Κέρκυρα, την Ηγουμενίτσα, τους Αγ. Σαράντα, αλλά και το Κοτόρ στο Μαυροβούνιο (το 2017 θα προστεθούν το Ναύπλιο και τα Χανιά).

Αλλά πως μία εταιρεία διαλέγει προορισμούς και ενδιάμεσους σταθμούς?

Κάνοντας μία έρευνα στο διαδίκτυο βρήκαμε κάποιες απαντήσεις:
O Χρήστος Νικολαΐδης είναι εμπειρογνώμονας Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Κρουαζιέρας  και CEO της ICCS llc (εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων κρουαζιέρας με έδρα το Μαϊάμι των ΗΠΑ).
Οι ειδικές του γνώσεις αναγνωρίζονται από όλους όσους ασχολούνται με το τουριστικό προϊόν που ακούει στο όνομα «κρουαζιέρα».
Έχει υπάρξει εισηγητής σε δεκάδες τουριστικά συνέδρια και ειδικός συνεργάτης τουριστικών οργανισμών.Η  Σύρος και πιο συγκεκριμένα το Επιμελητήριο Κυκλάδων κάλεσε τον Χρήστο Νικολαΐδη σε 3 ήμερο εξειδικευμένο σεμινάριο για επαγγελματίες που συναλλάσσονται με επισκέπτες κρουαζιέρας στον λίγο χρόνο παραμονής τους στο νησία μας.

«Ένα ευρώ δαπάνης επιστρέφει με εξαπλάσια αξία»

Σε συνέντευξή του στα μέσα ενημέρωσης, ο κ. Νικολαΐδης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας υποστηρίζει την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη μίας πόλης, καθώς συμβάλλει στην κίνηση/ανακύκλωση του εισερχόμενου χρήματος/εσόδου. «Η κρουαζιέρα έχει ένα φανταστικό πολλαπλασιαστή. Ένα ευρώ δαπάνης στην κρουαζιέρα επιστρέφει πίσω με εξαπλάσια αξία» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κάθε νησιωτικός προορισμός θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένες εταιρείες και αγορές, αποβλέποντας σε πελάτες υψηλού οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου, έτσι ώστε (μεταφορικά) κάθε πόντος του προβλήτα να πληρωθεί ‘χρυσός’ στο Λιμενικό Ταμείο και στον τόπο, με την έννοια του εισερχόμενου τουριστικού εσόδου στην τοπική αγορά.

Δεν έκρυψε μάλιστα ότι το μεγαλύτερο λάθος για την καθυστερημένη ανάπτυξη της κρουαζιέρας στα νησιά είναι η έλλειψη στρατηγικής, σημειώνοντας ότι κάποια λιμάνια έχουν αναπτυχθεί στρεβλά, όπως στην περίπτωση της Σαντορίνης η οποία σε high season δέχεται 7 κρουαζιερόπλοια. Εξηγώντας ότι κάθε πλοίο είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, που συνδυάζει συμπιεσμένη τεχνολογία σε ένα περιβάλλον ξενοδοχειακής άνεσης, τόνισε ότι οι εταιρείες δεν επιθυμούν να διακινδυνεύσουν, επιλέγοντας ένα αγκυροβόλι μη πιστοποιημένο.

Ένας μικρός νησιωτικός προορισμός έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί ως προορισμός κρουαζιέρας;

«Φυσικά έχει, γιατί βρίσκεται σε ένα πολύ καλό μονοπάτι, «θαλάσσιο διάδρομο» όπως λέγεται στη ναυτική γλώσσα, που έχει αρκετό ενδιαφέρον για όλες τις εταιρείες κρουαζιέρας. Το θέμα είναι ποιες από τις εταιρείες αυτές θα επιλέξουν έναν μη καθιερωμένο νησιωτικό προορισμό κρουαζιέρας. Για να επιλεχθεί πρέπει να πληροί κάποιες καλές προδιαγραφές. Δεν μιλάω για υποδομές, γιατί ζούμε σε μία περίοδο όπου υπάρχει οικονομική στενότητα, υπάρχει κρίση και οι υποδομές αυτές απαιτούν μεγάλες εκταμιεύσεις, ειδικά σχέδια, μελέτες, που είναι χρονοβόρα. Από την άλλη πλευρά, η κρουαζιέρα λειτουργεί με δύο χρόνια υστέρηση, δηλαδή ότι προσπάθειες κάνουμε τώρα για να ενταχθεί ο προορισμός/λιμάνι στα προγράμματα κρουαζιέρας, θα αποδώσουν μετά από 2 χρόνια γιατί έχουν ήδη βγει τα προγράμματα κρουαζιέρας μέχρι το 2017 και από τα οποία ο προορισμός απουσιάζει. Αυτό σημαίνει ότι όσο χάνεται χρόνος, για να μπει στα προγράμματα χρειάζεται μία περίοδος ωρίμανσης, στην οποία θα πρέπει κάποιοι νακαταλάβουν τις δυνατότητες που έχει ο προορισμός για να προσελκύσει κρουαζιερόπλοια για πολυτελή κρουαζιέρα».

Σύμφωνα με τις κατά τόπους τοπικές αρχές «ο τουρισμός είναι ένα γρήγορο τρένο που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη» και προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται μεθοδικές κινήσεις. Μέχρι λοιπόν το 2017 που θα πρέπει να «ζυμωθεί» η κατάσταση, δεν μπορούμε να το τρέξουμε παραπάνω;

«Έχει χαθεί χρόνος. Όταν μπαίνεις σε έναν χώρο και θέλεις να αποδώσεις είναι σαν να μπαίνεις σε ένα παιχνίδι. Αν δεν ξέρεις τους όρους του παιχνιδιού δεν μπορείς να παίξεις. Ό χώρος της κρουαζιέρας έχει συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή μπορείς να καλύψεις τις τεχνικές ανάγκες που έχουν οι εταιρείες; Οι εταιρείες δεν κοιτούν τι ωραίος που είναι τουριστικά ο προορισμός, αυτό δεν είναι ούτε καν στην έβδομη επιλογή κριτηρίων που θέτει η εταιρεία. Το νούμερο 1 κριτήριο και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, είναι η ασφάλεια και η προστασία πλοίου, πληρώματος και επιβατών».

Ως προς αυτά, οι υφιστάμενες υποδομές τα εξασφαλίζουν;

«Χρειάζονται βελτιώσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν επάνω σε διαδικασίες. Δηλαδή όλα αυτά τα τεχνικά κομμάτια, που πρέπει να βελτιωθούν με ενέργειες χαμηλού κόστους, άμεσης αποδοτικότητας. Όχι προγράμματα για επιπλέον σοβαρές λιμενικές υποδομές που θα απαιτήσουν μεγάλους προϋπολογισμούς και χρόνο (μπορούν να προγραμματίζονται παράλληλα σε ένα ευρύτερου αναπτυξιακού χαρακτήρα master plan). Στις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές σύμφωνα με ειδικές μελέτες ειδικών, θα πρέπει να γίνουν ειδικές παρεμβάσεις, προσθήκες, εξωραϊσμοί, ανακαινίσεις, κλπ., με χρονοδιάγραμμα βελτιώσεων μικρότερο των 2 ετών και με μικρό κόστος για να είναι εφικτές».

Πώς κρίνετε το γεγονός ότι τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια που έρχονται σε ένα μη καθιερωμένο νησιωτικό προορισμό κρουαζιέρας, έχουν ολιγόωρη παραμονή και πολλές φορές εκτός λιμένων σε μη πιστοποιημένα αγκυροβόλια;

«Αυτό είναι ένα πρόβλημα, καθώς χρησιμοποιείται σαν ένας θαλάσσιος ντόκος μόνο και μόνο για στάθμευση λίγων ωρών, πράγμα που είναι κακό για την τοπική αγορά, η οποία δεν παίρνει τα οφέλη από την κρουαζιέρα που της αναλογούν. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στον χώρο της διεθνούς κρουαζιέρας πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι ευχαριστημένοι από την συμμετοχή τους και αυτό γίνεται όταν ακολουθούνται οι όροι που αναφέραμε».

Με τις απαραίτητες κινήσεις, τα αποτελέσματα της επόμενης χρονιάς θα είναι καλύτερα στον τομέα του τουρισμού και της κρουαζιέρας ειδικότερα;

«Η κρουαζιέρα δουλεύει με δύο χρόνια καθυστέρηση, άρα ουσιαστικά αποτελέσματα θα δείτε μετά από 2 χρόνια. Σίγουρα θα υπάρχουν κρουαζιερόπλοια και του χρόνου, όμως μιλάμε για την μεγάλη κρουαζιέρα και τα πολυτελή κρουαζιερόπλοια, τα οποία θα μπορούσατε να είχατε εάν ήσαστε πιο οργανωμένοι. Σε αυτά στοχεύουμε, γιατί είναι αυτά που μπορούν να προσφέρουν στην τοπική αγορά τα οικονομικά οφέλη που όλοι επιθυμούν».

Υπάρχουν οι απαιτούμενες υπηρεσίες και παροχές για να καταφέρει να προσελκύσει αυτό τον κόσμο ένας μικρός νησιωτικός προορισμός;

«Συνήθως κάποιες έχει, κάποιες δεν έχει. Αυτά που ζητούν από την παραμονή σε ένα λιμάνι για πάνω από 7 με 8 ώρες είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τα προσφέρουν όλοι οι προορισμοί, επομένως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις πάνω σε αυτό. Φυσικά για να μπορέσει κάποιος να πουλήσει, πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό που ζητάει ο επιβάτης κρουαζιέρας. Αυτό είναι ένα άλλο αντικείμενο, που απαιτεί εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση (βλ. εξειδικευμένο σεμινάριο κρουαζιέρας) σε κάποιους τομείς, που αφορούν στην ψυχολογία του πελάτη, τι είναι αυτό που μπορεί να ζητήσει κ.λπ. Όσον αφορά στη δαπάνη, σύμφωνα με τα στατιστικά των εταιρειών κρουαζιέρας, είναι 70 – 100 ευρώ ανά επιβάτη ανά προορισμό, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αγορές που κάνουν μέσα από τα πλοία, αλλά στην τοπική αγορά».

Ποιοι προορισμοί κρατούν τα ηνία στο θέμα της κρουαζιέρας;

«Φυσικά η Σαντορίνη και ακολουθεί η Μύκονος, όμως να θυμίσουμε ότι η Σαντορίνη δεν έχει καν λιμάνι. Απλά έχει χτίσει ένα ωραίο μύθο τον οποίο καλλιεργεί και προσπαθεί να πάρει τα οφέλη. Τα οφέλη αυτά όμως δεν ανταποκρίνονται στην κίνηση που έχει η κρουαζιέρα στη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη παίρνει ένα απειροελάχιστο από την κρουαζιέρα, ενώ φαίνεται ότι έχει μεγάλη ζήτηση. Ο λόγος είναι οι υποδομές. Εάν ο επιβάτης δεν καταφέρει να βγει σωστά για πάει στα Φηρά δεν θα μπορέσει να ξοδέψει, οπότε το όφελος είναι μηδαμινό».

Αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι προορισμοί οφείλουν να χτίσουν έναν παρόμοιο μύθο;

«Όσοι θέλουν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, οι όροι είναι συγκεκριμένοι, είναι γνωστοί, υπάρχουν οι τεχνοκράτες που μπορούν να βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα παίζεις και είτε κερδίζεις, είτε χάνεις έχοντας αποκτήσει εμπειρία. Βέβαια, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην κερδίσεις κάτι. Αυτό που θα κερδίσεις μπορεί να είναι είτε χρηματικό, είτε ποιοτικό. Είτε υλικό, που είναι τα έσοδα, είτε άυλο που μπορεί να είναι η αναγνώριση, δηλαδή η φήμη που θα δημιουργήσεις γύρω από τον προορισμό σου. Το κέρδος σου μπορεί να μην είναι άμεσο, μπορεί να είναι λίγο πιο έμμεσο και μακροχρόνιο, με την έννοια ότι ο επιβάτης κρουαζιέρας μπορεί να μην ξοδέψει, όμως εάν του αρέσει ο τόπος μπορεί να έρθει μετά και να μείνει σε ένα ξενοδοχείο. Τότε επιβεβαιώνει την προτίμηση του. Αυτό πάντα γίνεται, και εκεί φαίνεται η πραγματική δυναμική του τουρισμού».

Η Σαντορίνη και η Μύκονος βρίσκονται διαχρονικά στις πρώτες θέσεις της κρουαζιέρας. Ποια είναι τα δυνατά χαρτιά τους;

«Η Σαντορίνη είναι μία ειδική περίπτωση σε αυτό που προσφέρει και προβάλλει και δεν πρέπει να την έχουμε ως μέτρο σύγκρισης. Η Μύκονος, ενώ έχει ντοκο που υποδέχεται ένα μεγάλο πλοίο, έχει πολλά πλοία αράδα, που συνήθως σε κακό καιρό φεύγουν. Αυτά τα πλοία μπορεί να τα πάρει ο κάθε νησιωτικός προορισμός που βρίσκεται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή ανάλογα φυσικά με τον πρόγραμμα της κάθε κρουαζιέρας (π.χ. διαδρομή από Ρώμη προς Κωνσταντινούπολη). Αντί όμως να έρθουν σε ένα νησιωτικό προορισμό που έχει γεωγραφική εγγύτητα, πηγαίνουν στο Κουσάντασι που είναι μακριά. Πηγαίνουν για λόγους τακτικής των εταιρειών, οι οποίες έχουν βάσεις εκεί. Άρα ενώ το έχεις το κρουαζιερόπλοιο δίπλα σου και
μπορείς να εξυπηρετήσεις, δεν έρχεται και κατευθύνεται εκεί που δεν έχει καμία σχέση με νησί, με το Αιγαίο έτσι όπως το ξέρουμε εμείς. Αν μάθουν οι εταιρείες κρουαζιέρας ότι και άλλοι μη καθιερωμένοι τουριστικοί προορισμοί διαθέτουν βασικές λιμενικές υποδομές, τότε μπορεί να υπολογίσει το κόστος των 120 μίλια και να πάει στο Κουσάντασι; Θα κάνει 15 – 50 μίλια με πολλές επιλογές που θα εμπλουτίσουν κιόλας το πρόγραμμα κρουαζιέρας».

Συνεπώς θα πρέπει άμεσα ο κάθε υποψήφιος νησιωτικός προορισμός κρουαζιέρας θα πρέπει να κάνει ενέργειες ώστε να μπει σε αυτόν τον χάρτη;

«Οι ενέργειες στις οποίες αναφέρομαι δεν είναι ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων. Οι ενέργειες θα στοχεύουν στην τεχνική προβολή που θα είναι εφικτή όταν ακολουθηθούν οι ενέργειες που αναφέραμε (αξιολόγηση λιμενικών υποδομών, σχεδιασμός παρεμβάσεων, χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, κλπ), ώστε να πεισθούν οι εταιρείες κρουαζιέρας (μέσω απευθείας επικοινωνίας μαζί τους) ότι το υπάρχουν ή θα υπάρχουν σύντομα οι κατάλληλες προδιαγραφές και προϋποθέσεις αξιοπρεπούς υποδοχής, φιλοξενίας και διατήρησης του προγράμματος κρουαζιέρας αλά και του κρουαζιερόπλοιου, των επιβατών του και του πληρώματός του”.

Την ώρα που άλλοι προορισμοί… παλεύουν να αυξήσουν την επισκεψιμότητά τους, η Σαντορίνη θα επιτρέπει έως 8000 επισκέπτες κρουαζιέρας ημερησίως!

Την αδυναμία της Σαντορίνης να διαχειριστεί την κρουαζιέρα,  σπεύδουν να εκμεταλλευτούν άλλα νησιά των Κυκλάδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες  τα νησιά αυτά, πλέον των άλλων πλεονεκτημάτων που έχουν ως προορισμοί  επισημαίνουν στις  εφοπλιστικές ενώσεις την αδυναμία της Σαντορίνης και δηλώνουν έτοιμα να εξυπηρετήσουν όσα πλοία δεν μπορεί να υποδεχθεί το νησί.

Σε μια προσπάθεια να γίνουν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, η Ενωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της Θεόδωρο Κόντε, έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι σειρά συσκέψεων με φορείς λιμένων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας προκειμένου να ολοκληρωθούν μελέτες για έργα σε διάφορα λιμάνια που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον – είτε σε νησιά είτε στην ηπειρωτική χώρα.Στόχος είναι να επισπευστούν οι διαδικασίες έγκρισης κατ” αρχάς και στη συνέχεια υλοποίησης των έργων, με την αμέριστη συμπαράσταση της κάθε περιφέρειας όσον αφορά τις αναγκαίες πιστώσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Αλλωστε οι εταιρείες κρουαζιέρας στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες και να μπορέσουν να πουλήσουν περισσότερα πακέτα εν πλω διακοπών, αναζητούν εδώ και δύο χρόνια εναλλακτικούς προορισμούς, κίνηση από την οποία μόνο οφέλη έχει η ελληνική οικονομία. Στον χάρτη έχουν μπει από το 2014 νησιά όπως η Μήλος, η Σάμος, η Ιος, η Σύρος, η Χίος, η Σύμη και η Κως, τα οποία επισκέφθηκαν χιλιάδες τουρίστες. Επίσης, επενδύσεις γίνονται σε λιμάνια όπως αυτό της Πάτρας, ενισχύοντας τον θρησκευτικό τουρισμό της πόλης, του Γυθείου και του Ναυπλίου, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την Κόρινθο, ενσωματώνοντας ουσιαστικά όλη την ανατολική Πελοπόννησο στον νέο χάρτη της κρουαζιέρας. Παράλληλα, είτε γίνονται έργα είτε έχουν δρομολογηθεί σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, το Κατάκολο, η Ηγουμενίτσα, η Πάτμος, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Γύθειο? Ναύπλιο? Κόρινθο? Ανατολική Πελοπόννησο?

Ακούει κανείς?